ERP системи для великого бізнесу. Як розрахувати термін окупності впровадження

ERP (Enterprise Resource Planning) системи – це інтегровані системи управління ресурсами підприємства, які дозволяють оптимізувати бізнес-процеси, підвищити ефективність роботи та збільшити прибуток. Однак, впровадження ERP системи вимагає значних інвестицій, тому важливо правильно розрахувати термін окупності впровадження.

Чим є ERP системи та чому вони необхідні для великого бізнесу

ERP система – це комплексне програмне забезпечення, яке інтегрує всі основні бізнес-процеси підприємства, такі як фінанси, бухгалтерський облік, управління запасами, виробництво, логістика, маркетинг, продажі та обслуговування клієнтів. ERP система дозволяє автоматизувати та оптимізувати ці процеси, забезпечуючи єдину базу даних для всього підприємства.

Для великого бізнесу ERP системи є необхідністю, оскільки вони дозволяють:

  • Збільшити ефективність роботи шляхом автоматизації рутинних операцій;
  • Поліпшити взаємодію між відділами та співробітниками;
  • Скоротити витрати на утримання ІТ-інфраструктури;
  • Покращити контроль над бізнес-процесами та прийняття управлінських рішень;
  • Забезпечити гнучкість та масштабованість бізнесу.

Фактори, що впливають на термін окупності впровадження ERP системи

Термін окупності впровадження ERP системи залежить від багатьох факторів, серед яких:

Вартість впровадження. Це включає в себе вартість придбання ліцензій на програмне забезпечення, послуги з впровадження, навчання співробітників, а також витрати на апаратне забезпечення та ІТ-інфраструктуру.
Час впровадження. Швидше впровадження ERP системи дозволить скоріше почати отримувати прибуток від її використання.
Ефективність роботи системи. Якщо ERP система не працює ефективно, це може призвести до додаткових витрат на її доопрацювання та підтримку.
Рівень автоматизації бізнес-процесів. Чим вищий рівень автоматизації, тим більше економія часу та ресурсів, що призводить до зменшення терміну окупності.
Зміна бізнес-процесів. Якщо для впровадження ERP системи доведеться змінити існуючі бізнес-процеси, це може призвести до додаткових витрат та збільшення терміну окупності.

Як розрахувати термін окупності впровадження ERP системи

Термін окупності впровадження ERP системи можна розрахувати за допомогою таких показників:

Payback period (період повернення інвестицій). Цей показник показує, скільки часу знадобиться, щоб окупити вкладені в впровадження ERP системи кошти. Payback period розраховується за формулою:

Payback period = Сума інвестицій / Економія коштів per період

Наприклад, якщо сума інвестицій склала 1 млн гривень, а економія коштів per місяць – 100 тис. гривень, то Payback period складе 10 місяців.

Return on investment (ROI, прибуток від інвестицій). Цей показник показує, скільки прибутку принесе впровадження ERP системи в відсотках від суми інвестицій. ROI розраховується за формулою:

ROI = (Прибуток від впровадження ERP системи – Сума інвестицій) / Сума інвестицій * 100%

Наприклад, якщо прибуток від впровадження ERP системи склав 1,5 млн гривень, а сума інвестицій – 1 млн гривень, то ROI складе 50%.

Total cost of ownership (TCO, повна вартість володіння). Цей показник враховує всі витрати, пов’язані з впровадженням та експлуатацією ERP системи протягом усього терміну її використання. TCO включає в себе вартість придбання ліцензій, послуги з впровадження, навчання співробітників, апаратне забезпечення, ІТ-інфраструктуру, підтримку та оновлення системи.

ERP системи є необхідністю для великого бізнесу, оскільки вони дозволяють оптимізувати бізнес-процеси, підвищити ефективність роботи та збільшити прибуток. Однак, впровадження ERP системи вимагає значних інвестицій, тому важливо правильно розрахувати термін окупності впровадження. Для цього необхідно враховувати вартість впровадження, час впровадження, ефективність роботи системи, рівень автоматизації бізнес-процесів та зміну бізнес-процесів. Розрахунок терміну окупності допоможе прийняти обґрунтоване рішення про впровадження ERP системи та максимально ефективно використати інвестиції.